ธนบัตรแบบที่ 10

ธนบัตรแบบที่ 10

​เนื่องจาก ธนบัตรแบบ ๙ ชนิดราคา ๑๐๐ บาท มีการนำออกใช้ในระบบบการค้าขายและการเงินเป็นระยะเวลานานถึง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๐๐) และด้วยระบบการพิมพ์เส้นนูนสีแดงเพียงสีเดียว จึงทำให้มีการปลอมแปลงธนบัตรชนิดราคานี้ออกใช้ปะปนกับธนบัตรรัฐบาลอื่นๆ เป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงการคลังจึงตัดสินใจเปลี่ยนแบบธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาทขึ้นใหม่ เป็น ธนบัตรแบบ ๑๐ โดยกำหนดให้พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี ในเนื้อกระดาษธนบัตรฝังเส้นใยใส ซึ่งพิมพ์อักษรขนาดจิ๋วคำว่า “ประเทศไทย” เป็นระยะๆ เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง

​ธนบัตรแบบ ๑๐ พิมพ์โดยบริษัท Thomas de la Rue มีเพียงชนิดราคาเดียว คือ ๑๐๐ บาท ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ อยู่เบื้องขวา ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและสังเกตความละเอียดคมชัดของลายเส้นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน อันเป็นรูปแบบการออกแบบธนบัตรในรุ่นต่อๆ มา ส่วนด้านหลัง เป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

​ธนบัตรแบบ ๑๐ ได้ยกเลิกการพิมพ์ข้อความแจ้งโทษฐานการปลอมแปลงธนบัตร ที่เคยพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของธนบัตรแบบ ๓ เป็นต้นมา เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ บัญญัติไว้ว่า “…บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดจากความรับผิดชอบในทางอาญาไม่ได้…”

​ธนบัตรแบบ ๑๐ ไม่มีการพิมพ์ชื่อ บริษัท Thomas de la Rue ซึ่งเป็นผู้พิมพ์ธนบัตร

อ่านเพิ่ม


แบบ 10
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่๑๖พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๑๑
ขนาด
:
กว้าง ๘.๗ เซนติเมตร ๑๔.๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหาร มหาดเล็กรักษาพระองค์ และลายกนกสลับสี ส่วนด้านหลังเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรรรณหงส์
สี
:
ด้านหน้าพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินและสีแดงด้านหลังสีแดงทั้งนี้ตั้งแต่ธนบัตรแบบ๑๐จนถึงปัจจุบันไม่มีการโรยไหมอีกต่อไป
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ส.วินิจฉัยกุล
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2
ส.วินิจฉัยกุล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply