ธนบัตรแบบที่ 13

ธนบัตรแบบที่ 13

ธนบัตรไทยได้พิมพ์อย่างต่อเนื่องมาแล้วถึงแบบ ๑๒ ประเทศไทยก็ได้มาถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ รัฐบาลจึงจัดให้มีพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีขึ้น

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน – ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของประเทศจึงได้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบ ๑๓ ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี แต่ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ทันภายในปีดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาเครื่องพิมพ์ของโรงพิมพ์ธนบัตรทำการเดินเครื่องเพื่อพิมพ์ธนบัตรอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องรอเวลาในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ก่อนถึงจะทำการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดพิมพ์ธนบัตร จึงเน้นการออกแบบธนบัตรแบบ ๑๓ ด้วยการนำภาพเหตุการณ์ เรื่องราวสำคัญๆ นับตั้งแต่การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตร ธนบัตรแบบ ๑๓ มี ๒ ชนิดราคา คือ ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท
อ่านเพิ่ม


แบบ 13
ราคา 50 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๘ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
สี
:
สีน้ำเงิน
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมหมาย ฮุนตระกูล
กำจร สถิรกุล
2
สุธี สิงห์เสน่ห์
กำจร สถิรกุล
3
ประมวล สภาวสุ
กำจร สถิรกุล
4
ประมวล สภาวสุ
ชวลิต ธนะชานนท์
5
วีรพงษ์ รามางกูร
ชวลิต ธนะชานนท์
6
วีรพงษ์ รามางกูร
วิจิตร สุพินิจ
7
บรรหาร ศิลปอาชา
วิจิตร สุพินิจ
8
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 11
ราคา 500 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
ขนาด
:
กว้าง ๘.๐ เซนติเมตร ยาว ๑๖.๐ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สี
:
สีม่วง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่ในลายพื้นด้านหน้า
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สุธี สิงห์เสน่ห์
กำจร สถิรกุล
2
ประมวล สภาวสุ
กำจร สถิรกุล
3
ประมวล สภาวสุ
ชวลิต ธนะชานนท์
4
วีรพงษ์ รามางกูร
ชวลิต ธนะชานนท์
5
วีรพงษ์ รามางกูร
วิจิตร สุพินิจ
6
บรรหาร ศิลปอาชา
วิจิตร สุพินิจ
7
สุธี สิงห์เสน่ห์
วิจิตร สุพินิจ
8
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply