ธนบัตรแบบที่ 14

ธนบัตรแบบที่ 14

รัฐบาลไทยมีจุดมุ่งหมายในการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ ๑๔ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการ จัดพิมพ์ธนบัตร ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท
ธนบัตรแบบ ๑๔ ทั้ง ๓ ชนิดราคา ด้านหน้า มีภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ โดยราคา ๑๐๐ บาท เบื้องซ้ายของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ จะเป็นตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ส่วนราคา ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท จะเป็นพระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙

ส่วนมุมบนซ้ายของธนบัตรทุกชนิดราคา จะมีพระครุฑพ่าห์ และถัดลงมาจะเป็นข้อความคำว่า “รัฐบาลไทย” “ธนบัตรนี้เป็นเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย” และ ตัวอักษรไทยบอกชนิดราคาของธนบัตรนั้นๆ ต่อด้วยลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์อยู่เหนือชื่อตำแหน่ง และมีตัวเลขไทยบอกชนิดราคาขนาดใหญ่อยู่ที่มุมล่างเบื้องซ้ายของธนบัตร และตัวเลขอารบิกบอกชนิดราคาขนาดใหญ่อยู่ที่มุมบนเบื้องขวาของธนบัตร สำหรับหมวดอักษรโรมันและเลขอารบิกจะปรากฎอยู่ที่มุมล่างขวา และหมวดอักษรไทยและเลขไทยจะอยู่ที่มุมบนซ้าย ลายน้ำจะเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ และลายประจำยาม
ส่วน ด้านหลังของธนบัตรแบบ ๑๔ จะมีการนำภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตรย์แห่งราชวงศ์จักรีมานำเสนอเพื่อเทิดพระเกียรติคุณพร้อมพระราชดำรัส ซึ่งมีการออกแบบแตกต่างกันไป
อ่านเพิ่มแบบ 14
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ในเนื้อกระดาษ โรยเส้นใยเรืองแสง ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สี
:
สีแดง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายประจำยาม อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
2
สุรเกียรติ เสถียรไทย
วิจิตร สุพินิจ
3
บดี จุณณานนท์
วิจิตร สุพินิจ
4
อำนวย วีรวรรณ
เริงชัย มะระกานนท์
5
ทนง พิทยะ
เริงชัย มะระกานนท์
6
ทนง พิทยะ
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
7
โฆษิต ปั่นเปี่ยมรัษฎ์
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
8
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
9
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
10
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
11
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล
12
ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์
ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 14
ราคา 500 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ฝังเส้นใยใสสีโลหะ ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหราช ณ เชิงเขาแก่นจันทร์ จ.ราชบุรี และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดอัพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม
สี
:
สีม่วง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายประจำยาม อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สุรเกียรติ เสถียรไทย
วิจิตร สุพินิจ
2
บดี จุณณานนท์
เริงชัย มะระกานนท์
3
อำนวย วีรวรรณ
เริงชัย มะระกานนท์
4
ทนง พิทยะชัย
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 14
ราคา 1000 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ฝังเส้นใยใสสีโลหะซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปยังฝ่าย และอ่างเก็บน้ำ ณ บ้านบากง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำหรับธนบัตรที่ระลึก แบบ ๑๔ ราคา ๑๐๐๐ บาท จะมีลายน้ำเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สี
:
สีเทา
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายประจำยาม อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
พนัส สิมะเสถียร
วิจิตร สุพินิจ
2
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
3
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วิจิตร สุพินิจ
4
บดี จุณณานนท์
เริงชัย มะระกานนท์
5
อานวย วีรวรรณ
เริงชัย มะระกานนท์
6
ทนง พิทยะ
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
7
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
8
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply