ธนบัตรแบบที่ 15

ธนบัตรแบบที่ 15

ธนบัตรแบบ ๑๕ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศไทย และเป็นธนบัตรแบบแรก ที่มีการปรับขนาดความกว้างของธนบัตรทุกชนิดราคาให้เท่ากัน ธนบัตรแบบ ๑๕ มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท โดยทุกชนิดราคา ด้านหน้าจะมีภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ส่วนข้อมูลแสดงชนิดราคาของธนบัตรจัดแสดงไว้ใกล้เคียงกับธนบัตรแบบ ๑๔ ทั้งนี้ธนบัตรแบบ ๑๕ จัดเป็นธนบัตรแบบแรกที่มีการออกแบบและจัดพิมพ์เอื้อต่อผู้พิการทางสายตา โดยจะปรากฎสัญลักษณ์ในการบอกชนิดราคาอยู่บริเวณด้านล่างของธนบัตรแตกต่างกันไป ดังนี้ ราคา ๒๐ บาท บริเวณด้านล่างขวาของธนบัตรมีลายดอกจอกหน้ากระดาน มีการพิมพ์วงกลมนูน ๒ วง ราคา ๕๐ บาท ทั้ง ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ด้านขวาตอนล่างของธนบัตรบนพื้นสีฟ้าและช่องใส ภายในมีตัวเลขอารบิก “50” ดุนนูน ส่วนรุ่นที่ ๒ เพิ่มลายดอกจอกที่วงกลมดุนนูนเพื่อบอกราคา ราคา ๑๐๐ บาท ด้านล่างของธนบัตรมีลายประจำยามลูกโซ่ มีวงกลมดุนนูน ๓ วง ราคา ๕๐๐ บาท ด้านล่างของหมวดอักษรและเลขหมายจะออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ม ดุนนูนเป็นวงกลม ๓ วง จุดเด่นที่สำคัญอื่นๆ ของธนบัตรแบบ ๑๕ คือ การนำแถบฟอยส์สีเงิน มาผนึกไว้ตามแนวตั้ง ทางซ้ายของธนบัตรเป็นครั้งแรก โดยเริ่มมีการใช้แถบฟอยส์ในชนิดราคา ๑๐๐ บาท ราคา ๕๐๐ บาท และราคา ๑๐๐๐ บาท และจุดเด่นอีกอย่าง คือ สัญลักษณ์รูปวงกลมสีขาวขนาดเล็กที่บริเวณด้านหน้า และด้านหลังธนบัตร ที่พิมพ์ตัวเลขอารบิกบอกราคา หรือรูปลายดอกลอย ลายดอกจอก ลายดอกบัว ซึ่งเมื่อส่องกับแสงสว่างจะซ้อนกันเป็นตัวเลขบอกราคาและรูปภาพที่สมบูรณ์ เชื่อมต่อเป็นภาพเดียวกัน
อ่านเพิ่ม


แบบ 15
ราคา 20 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ นำออกใช้วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๘ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ในเนื้อกระดาษ โรยเส้นใยเรืองแสง ฝังเส้นใยสีโลหะ ซ่อนไว้ตามความกว้างของธนบัตร โดยในเส้นใยมีเลขอารบิกและอักษรโรมันทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ คำว่า “20 BAHT / 20 บาท” ที่สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๘ ซ้อนทับที่สะพานพระราม ๘ และพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่สำเพ็ง
สี
:
สีเขียว
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายดอกจอกซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ คือ ซ้อนทับกันพอดีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อส่องดูกับแสงสว่าง
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
2
ร.อ.สุชาติ เชาวว์วิศิษฐ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
3
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
4
ทนง พิริยะ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
5
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
ธาริษา วัฒนเกส
6
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ธาริษา วัฒนเกส
7
นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ธาริษา วัฒนเกส
8
สุชาติ ธาดาธารงเวช
ธาริษา วัฒนเกส
9
กรณ์ จาติกวณิช
ธาริษา วัฒนเกส
10
กรณ์ จาติกวณิช
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
11
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
12
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
13
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 15
ราคา 50 บาท
รุ่น
1
2
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นำออกใช้วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๔ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีช่องใส มองทะลุทั้งสองด้าน ตรงกลางดุนนูนเป็นตัวเลขอารบิก “50” อ่านได้เฉพาะด้านหน้า ด้านหลังธนบัตร มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพกล้องโทรทรรศน์ และลูกโลกดาว ภาพพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม
สี
:
สีน้าเงินฟ้า
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แบบใหม่อยู่ในลายพื้นมุมบนขาวด้านหน้าผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์ และช่องใสสีขาวใสที่ระบุชนิดราคาตัวเลขอารบิก “50”
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
อำนวย วีรวรรณ
เริงชัย มะระกานนท์
2
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
3
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสภณกุล
4
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-
แบบ 15
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
2
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายประจำยามซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
พิมพ์บนกระดาษสีส้มอ่อน ในเนื้อ กระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง และฝังเส้นใยโลหะ ด้านหน้าธนบัตรเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสยามมงกุฎราชกุมาร
สี
:
สีแดง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายประจำยาม ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-
แบบ 15
ราคา 500 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕.๖ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
พิมพ์บนกระดาษสีม่วงอ่อน ในเนื้อกระดาษ โรยเส้นใยเรืองแสง ฝังเส้นใยสีโลหะ ภายในเส้นใยสีโลหะมีตัวเลขอารบิก อักษรไทย และอักษรโรมัน คำว่า “500 บาท BAHT ” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้เมื่อส่องธนบัตรดูกับแสงสว่าง มีภาพประธานด้านหน้าธนบัตร เป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ภาพประธานด้านหลังเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๓ และภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพเรือสำเภา
สี
:
สีม่วง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ อยู่ในลายพื้นด้านหน้า
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
2
ร.อ.สุชาติ เชาวว์วิศิษฐ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
3
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
4
ทนง พิทยะ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
5
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ธาริษา วัฒนเกส
6
นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ธาริษา วัฒนเกส
7
กรณ์ จาติกวณิช
ธาริษา วัฒนเกส
8
กรณ์ จาติกวณิช
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
9
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
10
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 15
ราคา 1000 บาท
รุ่น
1
2
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ นำออกใช้วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ขนาด
:
๗.๒ x ๑๖.๒ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
พิมพ์บนกระดาษสีฟ้าอ่อน เน้นสีพิมพ์หลักเป็นสีน้ำตาลในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสงฝังเส้นใยสีโลหะซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตรโดยมีบางส่วนของเส้นใยปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตรด้านหน้ามีภาพประธานพระบรมฉายาสาทสิลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพส่วนด้านหลังมีภาพประธานเป็นพระราชกรณียกิจกับภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิจังหวัดลพบุรีพิมพ์ด้วยสีเทาเขียว
สี
:
สีน้ำตาล
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
2
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
3
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
4
ร.อ.สุชาติ เชาวว์วิศิษฐ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
5
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-About the Author

moca

Leave a Reply