ธนบัตรแบบที่ 16

ธนบัตรแบบที่ 16

ธนบัตรแบบ ๑๖ มีการออกแบบและจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่บูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ล้วนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างบ้านแปลงเมือง สู่ความเป็นปึกแผ่น มีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขสู่พสกนิกรชาวไทยเสมอมา ไม่ว่าจะเป็น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้แกร่งกล้าสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรสุโขทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้อิสรภาพสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้ สร้างเมืองกรุงธนบุรีให้เป็นขอบขันธ์เมืองหลวงของปวงประชา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนาราชวงศ์จักรี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มอบความเป็นไท ด้วยทรงประกาศเลิกทาส ทัดเทียมอารยประเทศ

ธนบัตรแบบ ๑๖ มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท โดยทุกชนิดราคาของธนบัตรด้านหน้า จะมีภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ ฉลอพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ มีขนาดและสีของชนิดราคาธนบัตรเป็นแบบเดียวกับธนบัตรแบบ ๑๕ โดยมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติม คือ ข้างๆ ลายประดิษฐ์ค่อนมาทางมุมซ้ายของธนบัตรจะมีรูปดอกบัวบาน ภายในซ้อนตัวเลขอารบิกบอกชนิดราคา เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างจะปรากฎตัวเลขอารบิกบอกราคา ยกเว้นราคา ๕๐ บาท นอกจากนี้ ธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท ยังมีการนำเทคนิคพิเศษเดินแถบฟอยส์สีเงินผนึกไว้ที่แนวตั้งของธนบัตร โดยภายในแถบฟอยส์ซ้อนชนิดราคาและตราสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้ด้วย
อ่านเพิ่มแบบ 16
ราคา 20 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นำออกใช้วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขนาด
:
๗.๒ x ๑๓.๘ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
พิมพ์ในเนื้อกระดาษสีขาวโรยเส้นใยเรืองแสงฝังแถบสีเขียวซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตรภายในแถบสีเขียวเป็นตัวเลขอารบิกตัวอักษรไทยและตัวอักษรโรมันว่า “20 บาท BAHT” ขนาดเล็กโดยมีภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ภาพประธานด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สี
:
สีเขียว
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายน้ำตัวเลขไทย “๒๐”
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2
สมหมาย ภาษี
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
3
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
วิรไท สันติประภพ
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 16
ราคา 50 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นำออกใช้วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ขนาด
:
๗.๒ x ๑๔.๔ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
พิมพ์ในเนื้อกระดาษสีขาวโรยเส้นใยเรืองแสงฝังแถบสีน้ำเงินซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตรภายในแถบสีน้ำเงินเป็นตัวเลขอารบิกตัวอักษรไทยและตัวอักษรโรมันว่า “50 บาท BAHT” ขนาดเล็กภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ด้านหลังธนบัตรเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
สี
:
สีน้ำเงินฟ้า
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายน้ำตัวเลขไทย “๕๐”
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
3
สมหมาย ภาษี
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 16
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นำออกใช้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขนาด
:
๗.๒ x ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
เนื้อกระดาษสีขาวโรยเส้นใยเรืองแสงฝังแถบสีม่วงแดงซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร ภายในแถบสีม่วงแดงเป็นตัวเลขอารบิก ตัวอักษรไทย และตัวอักษรโรมัน“100 บาท 100 BAHT” ขนาดเล็ก ภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ และยังมีการนำเทคนิคพิเศษเดินแถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ที่แนวตั้งของธนบัตรเป็นตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้านหลังธนบัตรเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สี
:
สีแดง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และรูปลายน้ำตัวเลขไทย “๑๐๐”
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมหมาย ภาษี
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
3
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
วิรไท สันติประภพ
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 16
ราคา 500 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นำออกใช้วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ขนาด
:
๗.๒ x ๑๕.๖ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
เนื้อกระดาษสีขาวโรยเส้นใยเรืองแสงฝังแถบสีทองซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตรภายในแถบสีทองเป็นตัวเลขอารบิก ตัวอักษรไทย และตัวอักษรโรมันว่า “500 บาท” ขนาดเล็ก ภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์และยังมีการนำเทคนิคพิเศษเดินแถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ที่แนวตั้งของธนบัตรเป็นตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านหลังธนบัตรเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สี
:
สีม่วง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายน้ำตัวเลขไทย “๕๐๐”
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2
สมหมาย ภาษี
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
3
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
วิรไท สันติประภพ
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 16
ราคา 1000 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นำออกใช้วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ขนาด
:
๗.๒ x ๑๖.๒ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
เนื้อกระดาษสีขาวโรยเส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษฝังแถบสีน้ำตาลซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตรภายในแถบสีน้ำตาลเป็นตัวเลขอารบิก ตัวอักษรไทยและตัวอักษรโรมันว่า “1000 บาท” ขนาดเล็กภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเพิ่มเทคนิคเดินแถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ที่แนวตั้งของธนบัตรเป็นตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านหลังธนบัตรเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช
สี
:
สีน้ำตาล
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรูปลายน้ำตัวเลขไทย “๑๐๐๐”
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมหมาย ภาษี
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
วิรไท สันติประภพ
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply