ธนบัตรแบบที่ 8

ธนบัตรแบบที่ 8


ธนบัตรไทยได้พิมพ์อย่างต่อเนื่องมาแล้วถึงแบบ ๑๒ ประเทศไทยก็ได้มาถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ รัฐบาลจึงจัดให้มีพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีขึ้น
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน – ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของประเทศจึงได้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบ ๑๓ ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี แต่ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ทันภายในปีดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาเครื่องพิมพ์ของโรงพิมพ์ธนบัตรทำการเดินเครื่องเพื่อพิมพ์ธนบัตรอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องรอเวลาในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ก่อนถึงจะทำการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดพิมพ์ธนบัตร จึงเน้นการออกแบบธนบัตรแบบ ๑๓ ด้วยการนำภาพเหตุการณ์ เรื่องราวสำคัญๆ นับตั้งแต่การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตร ธนบัตรแบบ ๑๓ มี ๒ ชนิดราคา คือ ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท
อ่านเพิ่ม


แบบ 13
ราคา 50 บาท
รุ่น
1
2
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ นาออกใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๘ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
สี
:
สีน้ำเงิน
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมหมาย ฮุนตระกูล
กำจร สถิรกุล
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-
แบบ 11
ราคา 10 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นวันเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขนาด
:
กว้าง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ และภาพสิงห์นั่งแท่น ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สี
:
สีนํ้าตาล
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ส.วินิจฉัยกุล
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2
ส.วินิจฉัยกุล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
3
บุญมา วงศ์สวรรค์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
4
สมหมาย ฮุนตระกูล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
5
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
6
บุญชู โรจนเสถียร
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
7
บุญชู โรจนเสถียร
เสนาะ อูนากูล
8
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
เสนาะ อูนากูล
9
สุพัฒน์ สุธาธรรม
เสนาะ อูนากูล
10
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เสนาะ อูนากูล
11
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
นุกูล ประจวบเหมาะ
12
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
13
อำนวย วีรวรรณ
นุกูล ประจวบเหมาะ
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply