ธนบัตรแบบที่ 9

ธนบัตรแบบที่ 9

ระยะแรกกระทรวงการคลังยังนำธนบัตรแบบ ๘ ที่สั่งพิมพ์ไว้เมื่อรัชกาลที่ ๘ ออกใช้หมุนเวียนก่อน แต่ต่อมาเกิดการปลอมแปลงธนบัตรแบบ ๘ ซึ่งพิมพ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่จากบริษัท Thomas de la Rue อีกครั้ง หลังจากที่ทราบว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะพิมพ์ให้ได้แล้ว

ธนบัตรที่สั่งพิมพ์ครั้งนี้ เป็น ธนบัตรแบบ ๙ มี ๖ ชนิดราคา คือ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท โดยธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท จะมีรูปพรรณเดียวกับธนบัตรแบบ ๔ – โทมัส ส่วนธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท มีรูปพรรณแบบเดียวกับธนบัตรแบบ ๔ – กรมแผนที่ทหารบก แต่ได้มีการกำหนดใช้สีแดงแทนสีน้ำเงิน พร้อมทั้งเปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ โดยอยู่เบื้องซ้ายทุกชนิดราคา ส่วนธนบัตรชนิดราคา ๕๐ สตางค์นั้น เป็นธนบัตรที่ ขุนสมาหารหิตคดี (โป๊ โปรคุปต์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้น เสนอความเห็นหลังจากไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและจีนว่าควรออกธนบัตรชนิดราคานี้ จึงสั่งพิมพ์ไปยัง บริษัท Thomas de la Rue เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ก่อนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา และตกค้างอยู่ที่บริษัทฯ จึงได้จัดส่งธนบัตรชนิดราคา ๕๐ สตางค์ มาใช้ด้วยเช่นกัน

ธนบัตรแบบ ๙ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในธนบัตรหลายครั้ง เช่น พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ฉลองพระองค์ สีของหมวดเลขหมาย ลายน้ำ เส้นไหมที่โรย และเส้นใยเคลือบโลหะ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งประกาศให้ทราบอยู่เป็นระยะถึงการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเปลี่ยนข้อความการแจ้งโทษฐานการปลอมแปลงธนบัตร รวมทั้งตัดเครื่องหมายทัณฑฆาตของคำว่า ธนบัตร์ ในรุ่นหลังๆ ออกไป เป็น ธนบัตร แทน

ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบ ๙ มีระยะเวลาออกใช้งานนานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าสีของธนบัตรแบบ ๙ เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในรุ่นต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม


แบบ 9
ราคา 50 สตางค์
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ขนาด
:
กว้าง ๖.๓ เซนติเมตร ยาว ๑๑.๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า ล้อมรอบด้วยลายเฟื่องรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน และรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมล่างด้านขวาส่วนด้านหลังเป็นรูปภาพวัดพระสมุทรเจดีย์
สี
:
สีเขียวลายพื้นและภาพรัฐธรรมนูญเป็นสีม่วงแดง
ลายน้ำ
:
ไม่มีข้อมูล
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
วิวัฒน์ไชย
-
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 9
ราคา 1 บาท
รุ่น
1
2
3
4
5
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
ขนาด
:
กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๗ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจักรีและภาพพระสมุทรเจดีย์ตัวอักษรเลขหมวดและเลขหมายสีแดง ตอนกลางตั้งแต่ริมบนตลอดมาจนริมล่างโรยด้วยไหมสีแดงและสีน้ำเงิน ส่วนด้านหลังมีรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม
สี
:
สีน้ำเงิน พื้นสีตองอ่อน
ลายน้ำ
:
รูปพานรัฐธรรมนูญ
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
วิวัฒน์ไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
2
วิวัฒน์ไชย*
เล้ง ศรีสมวงศ์*
3
วิวัฒนไชย
เดช สนิทวงศ์
4
ป.พิบูลสงคราม
เดช สนิทวงศ์
5
มนูภาณวิมลศาสตร์
เดช สนิทวงศ์
6
ภ.บริภัณฑ์ยุทธกิจ
เดช สนิทวงศ์
7
ภ.บริภัณฑ์ยุทธกิจ
ส.วินิจฉัยกุล
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-แบบ 9
ราคา 5 บาท
รุ่น
1
2
3
4
5
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ขนาด
:
กว้าง ๗.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๖ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้าธนบัตรมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจักรีมีภาพองค์พระปฐมเจดีย์ ตัวอักษรเลขหมวดและเลขหมายสีแดง เนื้อกระดาษโรยเส้นไหมแดงและน้ำเงินส่วนด้านหลังมีภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจักรี และภาพพระสมุทรเจดีย์ ตัวอักษรเลขหมวดและเลขหมายสีแดง ตอนกลางตั้งแต่ริมบนตลอดมาจนริมล่างโรยด้วยไหมสีแดงและสีน้ำเงิน ส่วนด้านหลังมีรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม
สี
:
สีม่วงดำ พื้นสีเหลืองอ่อนอมเขียว
ลายน้ำ
:
รูปพานรัฐธรรมนูญ

ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
วิวัฒนไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-แบบ 9
ราคา 10 บาท
รุ่น
1
2
3
4
5
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑
ขนาด
:
กว้าง ๘.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๗ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙และมีภาพป้อมมหากาฬ ตอนกลางตั้งแต่ริมบนตลอดลงมาจนริมล่างโรยด้วยเส้นไหมสีแดงและสีน้ำเงินตัวอักษรเลขหมวดและเลขหมายสีแดงส่วนด้านหลังมีภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
สี
:
สีน้ำตาลพื้น สีชมพูอ่อน
ลายน้ำ
:
รูปพานรัฐธรรมนูญ
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
วิวัฒนไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
2
พระยาโทณวณิกมนตรี
วิวัฒนไชย
3
วิวัฒนไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 9
ราคา 20 บาท
รุ่น
1
2
3
4
5
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ขนาด
:
กว้าง ๘.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๗ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจักรีและมีภาพพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตอนกลางแต่ริมบนตลอดลงมาจนริมล่างโรยด้วยไหมสีแดงและสีน้าเงิน ส่วนด้านหลังมีพระที่นั่งอนันตสมาคม
สี
:
สีเขียวแก่ พื้นสีแสดอ่อน
ลายน้ำ
:
รูปพานรัฐธรรมนูญ
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
วิวัฒนไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
2
วิวัฒนไชย*
เล้ง ศรีสมวงศ์*
3
พระยาโทณวณิกมนตรี
วิวัฒนไชย
4
วิวัฒนไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
5
วิวัฒนไชย
เดช สนิทวงศ์
6
ป.พิบูลสงคราม
เดช สนิทวงศ์
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 9
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
2
3
4
5
พิมพ์ที่
:
บริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอนด์ คัมปานี ลิมิเตด
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ขนาด
:
กว้าง ๘.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๗ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจักรีและมีภาพซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม ตอนกลางแต่ริมบนตลอดลงมาจนริมล่างโรยด้วยไหมสีแดงและสีน้าเงิน ส่วนด้านหลังมีพระที่นั่งอนันตสมาคม
สี
:
สีแดง บนพื้นสีเหลืองอ่อนปนแดง
ลายน้ำ
:
รูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
วิวัฒนไชย
เล้ง ศรีสมวงศ์
2
ป.พิบูลสงคราม
เดช สนิทวงศ์
3
มนูภาณวิมลศาสตร์
เดช สนิทวงศ์
4
ภ.บริภัณฑ์ยุทธกิจ
เดช สนิทวงศ์
5
ภ.บริภัณฑ์ยุทธกิจ
ส.วินิจฉัยกุล
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply