ธนบัตรแบบ ๙ รุ่นไม่มีลายเซ็น รมว.คลัง

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้สั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัท Thomas De la Rue อีกครั้ง เนื่องจากธนบัตรที่เคยพิมพ์ในสหรัฐอเมริกามีผู้ทำปลอมมาก ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ทราบว่าธนบัตรที่สั่งไป ชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท และ ๑๐ บาท พิมพ์ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยบริษัท Thomas De la Rue อ้างว่าสะดวก และประหยัดค่าขนส่ง แต่ปรากฎว่าในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท (ชนิดที่สั่งพิมพ์ที่บริษัท Thomas De la Rue) จำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งไม่มีลายมือชื่อ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” และ “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย” ได้มีผู้นำเข้ามาในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนาคารได้สอบถามไปยังบริษัท Thomas De la Rue ซึ่งชี้แจงกลับมาว่าเป็นธนบัตรที่พิมพ์เสียต้องทำลาย แต่ถูกคนงานในโรงพิมพ์ที่กรุงย่างกุ้งลักเอาไปจำนวนหนึ่ง

About the Author

moca

Leave a Reply