วิดีโอ

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้สั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัท Thomas De la Rue อีกครั้ง เนื่องจากธนบัตรที่เคยพิมพ์ในสหรัฐอเมริกามีผู้ทำปลอมมาก ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ทราบว่าธนบัตรที่สั่งไป ชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท และ ๑๐ บาท พิมพ์ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยบริษัท Thomas De la Rue อ้างว่าสะดวก และประหยัดค่าขนส่ง แต่ปรากฎว่าในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท

   

Spot หนังสือธนบัตร ร.๙

Spot หนังสือธนบัตร ร.๙

ผู้หญิงรุ่น

ผู้หญิงรุ่น

ผู้ชาย

ผู้ชาย

ผู้หญิง

ผู้หญิง

ทดสอบ วิดีโอ 03

ทดสอบ วิดีโอ 03

ทดสอบ วิดีโอ 02

ทดสอบ วิดีโอ 02

ทดสอบ วิดีโอ 01

ทดสอบ วิดีโอ 01