เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ Thaibanknotes.com ขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การใช้ธนบัตรของแผ่นดินไทยนับตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นจวบมาจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการเงินการคลังของประเทศ เพื่อสะท้อนให้เห็นความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของไทยตลอดยุครัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักสะสมธนบัตรได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยในช่วงเริ่มต้น จะเริ่มจากธนบัตรในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่สถานะเศรษฐกิจการคลังการธนาคารของประเทศไทย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์เนื้อหาสาระบนเว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดธนบัตรครบทุกแบบ ทุกรุ่น ทุกชนิดราคา และทุกลายเซ็นต์ ตลอดจนบทความที่จะให้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนในเรื่องราวของธนบัตรแต่ละแบบ ตลอดจนความคิดเห็นของนักวิชาการ และนักสะสมธนบัตร ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเว็บไซต์นี้จัดทำเนื้อหาโดยทีมงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ ”ธนบัตร ร. ๙ : ๗๐ ปีใต้ร่มพระบารมี”