ธนบัตรใบแรกในรัชกาลที่ ๙ จึงพิมพ์ไว้ตั้งแต่ก่อนสงคราม

ธนบัตรชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)รัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี เสนอความเห็นว่าควรออกใช้ธนบัตรชนิดราคานี้ โดยควบคู่กับการใช้เหรียญชนิดครึ่งสตางค์ ธนบัตรนี้สั่งพิมพ์ไปยังบริษัท Thomas de la Rue เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ตั้งแต่ก่อนเกิด สงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. ๒๔๘๔- ๒๔๘๘) แบบของธนบัตรได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายเพื่อจัดพิมพ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอนขณะนั้น (พระมนูเวทย์วิมลนาท/เปี๋ยน สุมาวงศ์) ต่อมาในระหว่างสงครามได้มีการ ลำเลียงทางเรือมายังประเทศไทยได้แก่ หมวด Z21-Z80 เลขหมาย 000001-100000 รวม ๖๐ ลัง จำนวน …

Read More

ธนบัตรแบบ ๙ รุ่นไม่มีลายเซ็น รมว.คลัง

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้สั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัท Thomas De la Rue อีกครั้ง เนื่องจากธนบัตรที่เคยพิมพ์ในสหรัฐอเมริกามีผู้ทำปลอมมาก ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ทราบว่าธนบัตรที่สั่งไป ชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท และ ๑๐ บาท พิมพ์ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยบริษัท Thomas De la Rue อ้างว่าสะดวก และประหยัดค่าขนส่ง แต่ปรากฎว่าในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท (ชนิดที่สั่งพิมพ์ที่บริษัท Thomas De la Rue) จำนวน …

Read More

เรื่องเล่าของธนบัตรพิมพ์และสูญหายที่พม่าและธนบัตรหมวดดอกจัน

ในปีพ.ศ. ๒๔๙๑ มีการพบธนบัตรแบบ ๙ ชนิดราคา ๑ บาท จำนวนหนึ่งที่มีลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ออกใช้ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้สอบถามไปยังบริษัท Thomas De la Rue บริษัทฯ ชี้แจงว่าเป็นธนบัตรเสียที่ต้องทำลายแต่ถูกคนลักเอาไป ธนบัตรดังกล่าวพิมพ์ที่สาขาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ถนนแคมป์เบลล์ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า สาเหตุที่ให้ช่วยพิมพ์เพราะสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าขนส่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมอบหมายให้ หลวงธนาทรพินิศ หัวหน้าฝ่ายออกบัตรธนาคาร เดินทางไปดูวิธีการควบคุมการพิมพ์ที่ประเทศพม่า จึงทราบว่านอกจากโรงพิมพ์แห่งนี้จะพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา ๑ บาทแล้ว ยังพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา ๕ บาท และ ๑๐ บาทด้วย โดยสำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเป็นผู้พิมพ์ลวดลายสีพื้นแล้วส่งมาพิมพ์เส้นนูนที่ประเทศพม่า ธนาคารจึงสั่งให้ระงับการพิมพ์ธนบัตรดังกล่าว …

Read More